Lagana izvedba izolacijskih materijala od staklene vune koji se koriste za izolaciju stropova i spuštenih stropova, kontaktne fasade, ventilirane fasade, neventilirane fasade, ravni krovovi, kosi krovovi sa izolacijom s gornje strane krovne konstrukcije. Tipove veće gustoće koristimo za toplinsku i zvučnu izolaciju krovnih konstrukcija i suhih zidova.

Proizvodi