Ne-paropropusna krovna folija, koja se može koristiti u dvoslojnim krovnim konstrukcijama (između izolacije i folije i folije i krovnog pokrivača).

Proizvodi