Preporučamo za termoizolaciju podnih obloga sa nisko ili srednje opterećenim podovima te podrumske zidove (do najviše 4 m), vanjsku izolaciju ili coklove za stambene zgrade i garaže.

Proizvodi