Pokrenuta je službena Facebook stranica Masterplast d.o.o.

Pokrenuta je službena Facebook stranica poduzeća Masterplast d.o.o.