Cilj Programa energetske obnove obiteljskih kuća je povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života.

Energetska učinkovitost

 

Energetska učinkovitost (EnU) = uporaba manje količine energije za obavljanje istog posla

 

U zgradama se troši oko 40% od ukupne potrošnje energije, stoga je izuzetno važna njihova energetska učinkovitost tj. osiguravanje minimalne potrošnje energije da bi se postigla optimalna ugodnost boravka i korištenja zgrade. Potrošnja energije u zgradi ovisi o karakteristikama zgrade (obliku i konstrukcijskim materijalima), energetskih sustava u njoj (sustava grijanja, hlađenja, prozračivanja, električnih uređaja i rasvjete koji se u njoj koriste), ali i o klimatskim uvjetima podneblja na kojem se nalazi.

 

 

Zgrade u Hrvatskoj većinom su građene prije 1987. godine te kao takve nemaju odgovarajuću toplinsku zaštitu. Čak oko 83% zgrada ne zadovoljava ni Tehničke propise iz 1987. i imaju velike gubitke topline, uz prosječnu potrošnju energije za grijanje od 150 do 200 kWh/m2, što ih svrstava u energetski razred E! Povećana potrošnja energije podrazumijeva i veće emisije CO2 u atmosferu te je nužno poduzeti potrebne mjere kako bi se smanjila njihova nepotrebna potrošnja i racionaliziralo korištenje dostupnih energenata.

 

 

Energetska učinkovitost u zgradama uključuje niz različitih područja mogućnosti uštede toplinske i električne energije, uz racionalnu primjenu fosilnih goriva te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano. Energetski pregled zgrade i energetski certifikat pokazuju energetsko stanje pojedine zgrade ili njenog dijela te sadrže prijedloge za poboljšanje njene energetske učinkovitosti.

 

 

Mjere energetske učinkovitosti u zgradarstvu:

  • povećanje toplinske zaštite zgrade (postavljanje toplinske izolacije te energetski učinkovite stolarije);
  • povećanje učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i ventilacije;
  • povećanje učinkovitosti sustava rasvjete i električnih uređaja;
  • korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti u zgradi se smanjuje potrošnja energije, ali i povećava ugodnost boravka u prostoru te trajnost zgrade. Odabir mjera, naravno, ovisi o energetskom stanju i vrsti zgrade, načinu njenog korištenja te o lokaciji, a idealno je primijeniti više mjera kako bi se osigurao njihov sinergijski učinak i kako bi uštede u potrošnji energije bile što značajnije.

 

 

Energetska obnova obiteljskih kuća

 

Kvalitetna toplinska izolacija uz pomoć stiropora
Kvalitetna toplinska izolacija uz pomoć stiropora

 

 

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 29.12.2023. godine objavio Uvjete i kriterije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća 2024. godine, za koju je planirani budžet 120 milijuna eura. 28.veljače su objavljene Izmjene i dopune uvjeta i kriterija za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, a u kojima su određeni uvjeti dodatno pojašnjeni i definirani.

 

 

Objava Javnog poziva i početak zaprimanja prijava kreće od 13. ožujka 2024.

 

Aktivnosti koje se sufinanciraju su:

  • A1 – cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju tehničkih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
  • A2 – povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
  • A– ugradnja tehničkih sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode korištenjem obnovljivih izvora energije
  • A4 – ugradnja tehničkih sustava za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju
  • * Pomoć tijekom prijave na Javni poziv Fonda – najviši iznos opravdanog troška je 250 eura, a sufinancira se s 60 ili 80%, ovisno o tome je li kuća oštećena u potresu.

 

Za sufinanciranje mjera energetske obnove, prijaviti se mogu vlasnici i suvlasnici čije kuće imaju do 600 m2 i/ili do tri stambene jedinice te više od 50% površine namijenjene stanovanju. Pritom je uvjet za sufinanciranje da prijavitelji u toj kući imaju prebivalište, uredno vlasništvo te odgovarajući dokaz da je kuća u potpunosti legalna.

Za kuće oštećene u potresu će biti moguće dobiti do 80% prihvatljivih troškova investicije, dok svi drugi vlasnici obiteljskih kuća (koje zadovoljavaju kriterije Javnog poziva) mogu računati na do 60% sufinanciranja.

Ovisno o postotnom učešću i planiranim mjerama energetske obnove, maksimalni iznos poticaja iznosit će 62.120 eura po prijavi.

 

 

Kontakti za osnovne informacije o financiranju i načinu prijave za sufinanciranje:  energetska.obnova2024@fzoeu.hr

 

 

Zašto energetska obnova obiteljskih kuća?

 

 

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine prvi Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg od tada provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. Izmjene i prilagodbe Programa su prvi put donesene u 2015. godini, a drugi put u 2020. godini, nakon čega je Vlada donijela Odluku o produženju programa i u 2021. godini.

 

 

 

Izvor:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost