Svrha postavljanja čavala je ojačati učvršćenje fasadne izolacije.Debljina izolacijskog materijala i dubina učvršćenja temelj su za potrebnu duljinu tiple.

Proizvodi