Masterplast d.o.o.

Trg hrvatske mladeži 2, Duboševica, Hrvatska

Doria Holetić

Komercijalist

Brigita Molnar

Direktor

Emilija Peter

Knjigovođa

Antonio Belaj

Referent prijevoza

Antonija Vujić

Referent za rad sa strankama

Slobodanka Laketa

Referent za rad sa strankama

Marija Hazenauer

Voditelj financija