MASTERPLAST

LINOPORE®RX 5000


LINOPORE® RX 5000 paropropusna krovna folija najboljeg omjera cijene i kvalitete ovisno o području upotrebe i vrsti krovišta se koristi za toplinsku izolaciju koja nije otporna na opterećenje a postavlja se na rogove, a u slučaju toplinske izolacije koja je otporna na otperećenje se postavlja na daske.

Ovisno o vrsti krovišta i složenosti krovne konstrukcije LINOPORE® difuzijske folije se postavljaju na podlogu a mogu se koristiti pod sljedećim kutovima:

 

  • Kod betonskih crijepova sa žljebovima ili obrubom sa žljebovima (postavlja se na rogove, odnosno na toplinsku izolaciju koja nije otporna na opterećenja):  ako je kut nagiba krova 16° ili veći, a manji od 22° (kod jednostavnog krova ili u slučaju postojanja maksimalno jednog čimbenika rizika)
  • Kod betonskih crijepova sa žljebovima ili obrubom sa žljebovima (postavlja se na daske, odnosno na toplinsku izolaciju otpornu na opterećenje): ako je kut nagiba krova 16° ili veći, a manji od 22° (kod jednostavnog krova ili u slučaju postojanja maksimalno dva čimbenika rizika)
  • Ravni crijep s dvostrukim pokrovom bez bočnih utora npr. biber crijep (postavlja se na rogove, odnosno na toplinsku izolaciju koja nije otporna na opterećenja): ako je kut nagiba krova 24° ili veći, a manji od 30° (u slučaju postojanja maksimalno jednog čimbenika rizika)
  • Ravni crijep s dvostrukim pokrovom bez bočnih utora npr. biber crijep (postavlja se na daske, odnosno na toplinsku izolaciju otpornu na opterećenje): ako je kut nagiba krova 24° ili veći, a manji od 30° (u slučaju postojanja maksimalno dva čimbenika rizika)
  • Ravni crijep s jednim pokrovom i bočnim utorima npr. ravni ili zakrivljeni crijep s utorima, ravni betonski crijep (postavlja se na rogove, odnosno na toplinsku izolaciju koja nije otporna na opterećenja): ako je kut nagiba krova 29° ili veći, a manji od 35° (u slučaju postojanja maksimalno jednog čimbenika rizika)
  • Ravni crijep s jednim pokrovom i bočnim utorima npr. ravni ili zakrivljeni crijep s utorima, ravni betonski crijep (postavlja se na daske, odnosno na toplinsku izolaciju otpornu na opterećenje): ako je kut nagiba krova 29° ili veći, a manji od 35° (u slučaju postojanja maksimalno dva čimbenika rizika)
  • Crijep od lima u obliku malih ili velikih ploča (postavlja se na rogove, odnosno na toplinsku izolaciju koja nije otporna na opterećenja ili se postavlja se daske, odnosno na toplinsku izolaciju otpornu na opterećenje): ako je kut nagiba krova 22° ili veći (u slučaju postojanja maksimalno dva čimbenika rizika)
  • Pokrivanje bitumenskom šindrom (postavlja se na rogove, odnosno na toplinsku izolaciju koja nije otporna na opterećenja): ako je mehanički pričvršćena na  podlogu a kut nagiba krova je 20° ili veći, a manji od 25°  (u slučaju postojanja maksimalno jednog čimbenika rizika)

 

Čimbenici rizika: pukotine ili strukture koje usporavaju protok vode, npr. krovni otvor, dimnjak, krovni prozor i slično, a može ih biti i nekoliko na krovnoj konstrukciji (komplicirane, složene krovne konstrukcije).

 

Osjećaj savršene sigurnosti je neprocjenjiv i zato nudimo 20-godišnje jamstvo proizvođača na LINOPORE® RX 5000 paropropusne krovne folije.

Upotrebom LINOPORE® proizvodne tehnologije proizvodimo vrlo čvrstu krovnu foliju u nižoj težinskoj kategoriji s visokom vlačnom čvrstoćom te visokom otpornošću na silu kidanja.

Tehnički list LINOPORE® RX 5000

Želite li prodavati ovaj proizvod?

Pronađite svog komercijalnog zastupnika!

Kontakt

Tehnička pomoć

Uvijek možete računati na našu pomoć. Slobodno nas kontaktirajte!

Trebam pomoć